Vishnu Sahasranamam’s lyrics are a list of 1000 names of Lord Maha Vishnu. Vishnu Sahasranamam is the most popular and devotional Stotras in Hinduism. There is a very popular singing version of Vishnu Sahasranamam by Legendary Singer M.S. Subbulakshmi. Please check the video below for the Stotra.

Vishnu Sahasranamam Lyrics

Om Shuklam Bharatharam Vishnum
Sashivarnam Chathurbhujam
Prasanna Vadanam Dhyayeth
Sarva Vignopa Shanthaya

Vyasam Vashita Naptharam
Shakte Poutramakalmasham
Parasharathmajam Vanda
Shukathathum Thaponidhim

Vyasaya Vishnu Roopaya
Vyasroopaya Vishanava
Namovai Brahmanidhaya
Vasishtaya Namonamaha

Avikaraya Shuddhaya
Nithyaya Paramathmana
Sadhaika Roopa Roopaya
Vishnava Sarvajishnava

Yasya Smarana Mathrana
Janma Samsara Bandhanath
Vimuchyatha Namas Thasmai
Vishnava Prabha Vishanva
Om Namo Vishnava
Praba Vishnava. 5

Shree Vaisham Payana Uvacha
Shruthva Dharmana Sashana
Pavananicha Sarvashaha
Yudhishtara Shanthanavam
Punaravabya Bashatha

Yudhishtira Uvacha
Kimakam Daivatham Loke Kim
Vapyekam Parayanam
Sthuvantha Kam Kamarchanda
Prapnuyur Manava Shubam

Go Dharma Sarva Dharmanam
Bhavatha Paramo Mathaha
Kim Japan Muchyatha Janthur
Janma Samsara Bandhanath

Shree Bheeshma Uvacha
Jagath Prabhum Deva Devam
Antham Purushothamam
Sthuvan Nama Sahasrana
Purusha Saththo Thithaha

Thameva Char Chayanth Nithyam
Bhakthya Purusha Mavyayam
Dhayayan Sthuvan Namasyamsha
Yajamanas Thamevacha 10

Anadhinidhanam Vishnum
Sarva Lokamahesvaram
Lokadhyaksham Sthuvan
Nithyam Sarva
Dhukka Thigo Bhavath

Brahmanyam Sarva Dharmangyam
Lokanam Keerthivardhanam
Lokanatham Mahath Bhootham
Sarva Bhootha Bhavothbhavam

Esha Ma Sarvadharmanam
Dharmodhi Kathamo Mathaha
Yath Bhakthya Pundari
Kaksham Sthavai
Rar-Chan Nara Ssatha

Paramam Yo Mahath Teja
Paramam Yo Mahath Thapaha
Paramam Yo Mahath Brahma
Paramam Ya Parayanam

Pavithram Pavithram Yo
Mangalanancha Mangalam
Daivatham Davathanancha
Bhoothanam Yovyaya Pitha 15

Yatha Sarvani Bhoothani
Bhavanthyadhi Yugagama
Yasmimscha Pralayam Yanthi
Punarava Yugakshaya

Thasya Loka Pradhanasya
Jagan-Nadhasya Bhoopatha
Vishnor Nama Sahasrm Ma
Srunu Papa Bhayapaham

Yani Namani Gounani
Vikyathani Mahathmanaha
Rushibhi Parigeerthani
Thani Vakshayami Bhoothaya

Rushirnamnam Sahasrasya
Vadhavyaso Mahamunihi
Chchando-Nushtup Thadha
Dhavo Bhaghavan Dhavagee-Suthaha

Amrutham Soothbhavo Bheejam
Shakthir Dhavaki Nandhanaha
Thrisama Hrudhayam Thasya
Shanthyartha Viniyujyathe 20

Vishnum Jishnum Mahavishnum
Prabhavishum Mahaswaram
Anaika Roopa Dhaithyantham
Namami Purushoth-Thamam

Asya Sree Vishnor Dhivya
Sahasranama
Sthothra Mahamanthrasya
Sri Vedhavyaso
Bhagavan Rishihi
Anushtup Ch-Chandaha
Sri Mahavishnu
Paramathma
Sirman Narayano
Davatha
Amrutham Shoothbavo
Banurithi Beejam
Davakee Nandhan
Srashtathi Sakthihi
Uthbava Kshobhano
Dava Ithi Paramo Manthraha
Shankbhruth Nandhkee
Chakreethi Keelakam
Sharngadhanva Gadhadhara
Ithyasthram
Radhangapani
Rakshobhya Ithi Nathram
Thrisama Samaka
Samathi Kavacham
Aanandam Parbrahmathi Yonihi
Rudhu Sudharsank
Kaala Ithi Dhigbandhaha
Sri Viswaroopa Ithi Dhyanam

Sri Mahavishnup Preethyarthe
Sahasra Nama Japa Viniyogaha

Dhyanam

Ksheerodhanvath Pradhasa Susi
Mani Vilasath
Saikathe Mouthikanam
Malak Lupthasanastha
Spatikamani-Nibair
Moukthikair Mandithaangaha

Suprai Rbhrai Radhaprai
Ruprivirasithair
Muktha Bheeyuusha Varshaihi
Anandheenap Puneeyaa Dhari
Nalina Gadha
Shankapaanir Mukundhaha

Bhoop-Paathau Yasya Nabhir
Viyadhasoora-Nilach
Chandra Sauryau Cha Nathra
Karnavasa Siro Dhyaur-Mukamapi
Dhahano Yasya Vaastheyamapdhihi

Andhastham Yasya
Vishvam
Soor-Nara-Khaga-Gho
Bhogi-Gandharva-Dhaithyaihi
Chitram Ramramyathe
Tham Thribhuvan-Vapusham
Vishnu Meesham Namaami

Shaanthakaram Bhujagasayanam
Padhmanabham Surasam
Vishwadharam Gaganasadhrusham
Magavarnam Subhangam

Lakshmi Kantham Kamalanayanam
Yogihrudhyana Gamyam
Vandha Vishnum Bavabayaharm
Sarvalokaikanadham

Megha Shyamam
Peetha Kausheya Vcham
Shree Vatsangam
Kausthubho Bhasithangam
Punyopetham Pundari
Kayadaksham
Vishnum Vande Sarva
Lokaika Natham

Namas Samastha Bhothanam Adi
Bhoothaya Bhoo Bruthe
Aneka Roopa Roopaya
Vishanve Prabha Vishnave

Shashanka Chakram Saka Reeta
Kundalam Sappetha Vasthram
Sarasi Ruheshanam
Shara Vaksha Sthala Shobhi
Kausthubam Namami Vishnum
Shirasa Chathurbhujam 5

Chayayam Parijathasya Hama
Simhasano Parihi
Aasina
Mam-Bhutha-Shyama-Mayadaksha
Malankrutham

Chandrananam Chathur Bhahum
Shree Vatsanghitha Vakshasam
Rukmini Sathyabhamabhyam
Sahitham Kirshnamasraye

Om

Vishvam Vishnur
Vashatkaro
Bhootha Bhavya
Bhavath Prabhuhu
Bhoothakruth
Bhoothabruth
Bhavo Bhoothatma
Bhootha Bhavanaha

Bhoothatma Paramathma Cha
Mukthanam Parama Gathihi
Avya Yapurusha Sakshi
Kshetrgno Ksharo avacha

Yogo Yoga Vitham Natha
Prdhana Purusheshwaraha
Narasimha Vabhu Shreeman
Keshava Purushothamaha

Sarva Sharvash Shivas Sthanur
Bhoothathir Nidhira Vyahayaha
Sambhavo Bhavono Bartha
Prabava Prabhureeshwaraha

Swambu Shambur Adithya
Pushkaraksho Mahasvanaha
Anadhi Nidhano Dhath
Vidhath Dhathu Ruthmaha 5

Apprayo Rishi Keshah
Padmnabho Mara Prabhuhu
Visha Karma Manusthvastha
Sthavishta Shtaviro-Dhruvaha

Agrahya Sashvatha Krishno
Lokidaksh Pradhr Dhanaha
Prabhuth Shrikuthama
Pavithrm Manglam Param

Eashana Pranadha Prano
Jyeshta Shreshta Praja Pathihi
Hiran Ya Garbho Bhoo Gahrbho
Madhavo Madhu Sudhanaha

Ishvaro Vikrami Thanvi
Medavi Vikrma Kramaha
Anuththamo Duradarsha
Kruthangya Kruthi-Raathmavan

Suresha Sharnam Sharma
Vishva Retha Prajabhvaha
Ahath Samvathsaro Wyallaha
Prathyas Sarvadharshanaha 10

Ajas Sarvesh Varas Sidhas
Sidhi Sarva Dhiru Chithaha
Vrusha Gabhir Meyathma
Sarva Yoga Vinisruthaha

Vasur Vasumanas Sathya
Samathma Sammitha-Samaha
Amoga Pundarikaksho
Vrushkarma Vrushakruthihi

Rudro Bahushira Babrur
Viswayoni Suchichrvaha
Amrudha Sachvadha Sthanur
Vraroha Mahathapaha

Sarvakaha Sarvavidhbaanur
Vishwakseno Janardhanaha
Vedo Veda Vidhav Yango
Vedango Vedvith Kavihi

Loka Dhyakshas
Surdhyaksho Dharma
Dhyaksho Krutha Kruthaha
Chathurathma Chathur
Vyuhachathur
Thamshta Chathur Bhujaha 15

Prajishur Bhojanam Bhoktha
Sahishnur Jagatha Thijaha
Anako Vijayo Jetha Vishva
Yoni Punarvasuhu

Upendro Vamaha Pramshur
Amogash Shsirurjithaha
Atheendras Sangrahas Sargo
Dhruthatma Niyamo Yamaha

Vadyo Vaidyas-Sada-Yogi
Veeraha Madhavo Madhuhu
Atheendriyo Mahamayo
Mahothsaho Mahabalaha

Mahabuthir Mahaveeryo
Mahashakthir Mahathyuthihi
Anir Deshya Vabhu
Shreema-Namayathma
Maha-Thri-Dhruk

Maheshvaso Maheebartha
Shreenivasa Satham Gathihi
Aniruddas Surananndo
Govindo Gvindam Pathihi 20

Marichir Thamano Hamsas
Superno Pujagothamaha
Hiranya Nabhas Suthapa
Padmanabha Prajapthihi

Amruthyus Sarva-Dhruk
Simha-Sandhatha
Sandhimam-Stiraha
Ajo Durmarshanas-Shastha
Vishruthatma Surariha

Gurur Gurthamo Thama Sathyas
Sathya Parakramaha
Nimisho Nimishas Sragvi
Vachaspathi Rutharathee

Agraneer Gramanee Shreeman
Nyayo Natha Sameeranaha
Sahasra Murtha Vishvatma
Sahas-Rakshas-Sahasrapath

Aavarthano Nivruthathma
Samvradhas Sampra Mardhanaha
Ahas Samvarthako Vahni-Ranilo
Dharani Dharaha 25

Suprasada Prasanathma
Vishwasruk Vishvabhuk Vibhuhu
Sathkartha Sathkrudhas
Sadhur Janhoor Naryano Naraha

Asangeyo Prameyathma Vishista
Shista Kruch-Chuchihi
Siddhartha Siddha Sankalpa
Siddhida-Siddhi Sadhanaha

Vrushahee Vrushabho Vishnur
Vrushaparva Vrusho Dharaha
Varthano Varthamanaksha
Vivikta Shruth Sagaraha

Subhujo Dhurtharo Vakmi
Mahendhro Vasudo Vasuhu
Naikarupo Bruhathroopas
Sibhivishta Praksanaha

Ojas-Thajo Dhyuuthidhara
Prakashatma Pratapanaha
Ruddhas Spashta-Ksharo
Manthra-Chandramshur
Bhaskarathdhyuthihi 30

Amrutham Shudh Bhavo Bhanu
Shashabindu Sureshwaraha
Aushadham Jagadha Sethu
Sathya Dharma Parakramaha

Bhoothabhavya Bhavannatha
Pavana Pavano Nalaha
Kamaha Kamakruth Kantha
Kama Kamapratha Prabhuhu

Yugadikruth Yugavartho
Naika Mayo Mahasanaha
Athrushyo Vyaktha
Roopashcha Sahasrajita
Nandajith

Ishto Vishishta Thistashta
Shikandi Nahursho Vrushaha
Krodhaha Krodhakruth Kartha
Vishva Bahoor Mahitharaha

Achyutha Prathitha Pranaha
Pranatho Vasuvanujaha
Apam-Nidi Rathishtana
Mapramatha Prathishtithaha 35

Skandaha Skandadaro
Duryo Varado Vau Vahanaha
Vaasudevo Bruhath Banur
Adi Deva Purandaraha

Ashokas Stharanas Thara
Shura Shurir Janaswaraha
Anukoola Shathavartha
Padmi Padma Nibhekshanaha

Padmanabho Ravindaksha
Padmagarba Sharirabruth
Maharthrir Ruthro
Vruthathma Mahaksho
Garudadvajaha

Atula Sharabo Bheema
Samayagno Havir Harhi
Sarva Lakshana Lakshaayo
Lakshmivan Samithanjayaha

Viksharo Rohitho Margo
Hathur Damodara Sahaha
Maheetharo Mahabhogo
Vegavanami Thashanaha 40

Uthbhava Shobhano Dava
Shreegarba Parmeshvaraha
Karanam Karanam Kartha
Vikartha Gahnoguhaha

Vyavasayovyvasthanas
Samasthana Sthando Druvaha
Pararthi Parama Spastha
Dushta Pushta Subhekshanaha

Ramo Viramo Viratho
Margo Neyo Nayo Nayaha
Veera Shakthimatham Sreshto
Dharmo Dharma Vithuthamaha

Vaikunta Purusha Prana
Pranadha Pranava Prathuhu
Hiranyagharbha Shtrugno
Vyapto Vayu Rthokshajaha

Ruthu Sudarshana Kala
Parameshti Parikrahaha
Ugra Smavatsaro Daksho
Vishramo Vishva Dakshinaha 45

Vishthara Sthavaras-Sthanu
Pramanam Beejama Vyayam
Artho Nartho Mahakosho
Mahabhogo Mahadhanaha

Anirvinna Sthavishtobua
Dharmayubo Mahamakaha
Nakshathra Namir Nakshthri
Kshamaha Kshaamaha Smihanaha

Yagaa Ejyo Mahajyascha
Krathu Sathram Sathangkadhihi
Sarva-Darshee Vimukthathma
Sarvagno Gnana-Muth-Thamam

Suvratha Sumuga Sookshma
Sukosha Sukada Suhruth
Manoharo Jithakrodho
Virabahur Vitharanaha

Swapna Swavasho Vyapi
Naikathma Naik Karmakruth
Vatsaro Vathsalo Vatsee
Rathnagarbo Dhaneswaraha 50

Dharmakrup Dharmakruth
Dharmi Sathakshara Maksharam
Avignatha Sahasramshur
Vidhata Krutha Lakshanaha

Gapasthinami Sathvastha
Simho Bhootha Maheswaraha
Aadi Davo Mahadavo
Davasho Devabruthguruhu

Uththaro Gopathir Goptha
Gnankamya Purathanaha
Sharira Bhoothabruth
Bhoktha Kapindro Purdakshinaha

Somabo Mrudhapa Soma
Purjith Purshothama
Vinayo Jaya Sathyando
Darshaha Sathvatham Pathihi

Jeevo Vinayitha-Sakshi
Mukundo Mita Vikramaha
Ambonidhi-Ranandhathmaa
Maho-Dhadishayo-Ndhakaha 55

Ajo Mahaarha Swabhaavyo
Jidaa Mitrah Pramodhanaha
Anando Nandano Nanda Satya
Dharma Trivikramaha

Maharshi Kapila Acharya
Kritagao Metini Pathihi
Tripada Tripaddhyaksho Maha
Shrung Krutaantha Kruthu

Maha Varaho Govinda
Sushenah Kanaka-Ngadhi
Ghuyo Gabeero Gahano
Gupthash-Chakra Gadhadharaha

Vedha Swaango Jith Krishno
Druda-Sankrshano-Chuthaha
Varuno Vaaruno Vruksha
Pushkaraaksho Mahamanaha

Bhagavan Bhagaha-Nandhi
Vana Malee Halaayudhaha
Aadhithyo Jyothir Adhitya
Sahishnur Gadhisattamaha 60

Sudhanwa Kanda Parashur
Dhaarundo Dhravinapradhaha
Divas-Sprug Sarva-Drug-Vyaso
Vachaspathi-Rayonijaha

Trisaama Saamagah Saamah
Nirvaanam Beshajam Bhishaku
Sanya-Sakruchama Shantho
Nishta Shanthi Parayanam

Shubaangah Shaantidha Srashta
Kumudhah Kuvaleshayaha
Gohito Gopathir Goptha
Vrushabaaksho Vrusha Priyaha

Anivathee Nivruthaatma
Samkshepta Kshema-Krucchivaha
Sreevatsa-Vaksha Sreevasha
Sreepati Sreemataam Varaha

Sridha Srishah Srinivasah
Srinidhi Srivibha-Vanaha
Sridharah Srikarah Shreyah
Shriman Loka-Trayashrayaha 65

Swaksha Swanga Shadanando
Nandir Jyothir Ganeshwaraha
Vichitaatma Vidhayaatma
Satkeertis Chinna Shamshayaha

Udeerna Sarvata-Chakshu-Raneesha
Shaswata-Sthiraha
Bhooshayo Bhushano Bhoothir
Vishoka Shoka Naashanaha

Archishma-Narchita Kumbho
Vishudhaatma Vishodhanaha
Aniruddho Pratirata
Pradhyumno Mitavikramaha

Kalaneminiha Vira Shaurir
Shoora Janeshwaraha
Trilokatma Trilokesha
Keshava Keshiha Harihi

Kama Deva Kamapala Kamee
Kantha Krutaagamha
Anirdheshyavapur-Vishur-Viro
Anando Dhanan
Jayaha 70

Bhramanyo Brahmankrud Brahma
Brahma Brahma Vivardhanaha
Brahmavith Braahmano Brahmi
Brahmagnyo Braamana Priyaha

Mahakramo Mahakarma
Mahateja Mahoragaha
Maha-Krathur Mahayajva
Mahayagno Maha Havihi

Stavya Stavapriya Sthothram
Shthuthi Sthothaarana-Priyaha
Purna Purayitha Punya Punya
Keerti Ranamayaha

Manojavas Theerthagaro
Vasuradha Vasupradhaha
Vasupradho Vasudevo
Vasur Vasumana-Havihi

Satgati Sathkriti Satta
Satbooti Satparayanaha
Shoora Seno Yajushresta
Sannivasa Suyamuhaha 75

Bhootavaso Vasudevo
Sarvasu Nilayo Nalaha
Darphaha Darpadho Dhrupto
Durdharo-Dhaparajitaha

Vishwa Murtir Mahamurthir
Deeptamurtir-Amoortiman
Aneka Moorti-Ravyakta
Shatamoorti Shataananaha

Eko Naika Sava Ka Kim
Yatat Pada Manutta-Mam
Lokabhandhur Lokanatho
Madhavo Bhaktha Vatsalaha

Suvarnavarno Hemaango
Varangash Santha Nangathi
Veeraha Visham Shoonyo
Drutashee Rachalas Chalaha

Amani Mandho Manyo
Lokswami Trilokdhruk
Sumedha Medhajo Dhanya
Satya Medha Dhara-Dharaha 80

Tejovrusho Dhyudhidhara
Sarva-Shastra-Brudam Varaha
Pragraho Nigraho Vyagro
Naika Shrungo Gadha-Grajaha

Chaturmurti Chaturbahu
Chaturvyuha Chatur Gathihi
Chatur Aatma Chturbhava
Chturveda Videkapat

Samavarto Nivruttatma
Durjayo Duradikramaha
Dhurilabo Durgamo Durgo
Duravaso Durariha

Shubaango Lokasaranga
Sthuthantus Tantu Vardhanaha
Indra Karma Mahakarma
Krutakarma Krutagamaha

Uthbhava Sundara Sundho
Ratna Nabha Sulochanaha
Arko Vajasana Shrungi
Jayantu Sarva Vijjayee 85

Suvarna Bindhurakshobya
Sarva Vageshwara Shwaraha
Mahahrudho Mahakartho
Mahabhootho Mahanidhihi

Kumudha Kundhara Kundha
Parjanya Pavano Nilaha
Amrutasho Mrutavapu
Sarvagnya Sarvato Mukhaha

Sulabha Suvrata Siddha
Shatrujit Shatrutapanaha
Nyakrodho Dumbaro Chwaththas
Chanuraan-Dhranishoo Dhanaha

Shasrarchi Saptjihva
Saptaida Sapta Vahanaha
Amoorti-Ranakho Chindyo
Bhaya-Krut Bhayanashanaha
Anur Bruhat Krusha Sthoolo
Guna Brun Nir-Guno-Mahan
Adhruta Svadruta Svasya
Pragvamso Vamsa-Vardhanaha 90

Bharabrut Kathitho Yogi
Yogeesha Sarva-Kamadhaha
Ashrama Shramana Kshama
Suparno Vayu Vahanaha

Dhanurdharo Dhanurvedho
Dando Damayita Damaha
Aparajita Sarvashaho
Niyantha Niyamo Yamaha

Satvavaan Satvika Satya
Satya Dharma Parayanaha
Abhipr aya Priyar Horha
Priyakrit Preetivardhanaha

Vihaya Sagatir Jyoti
Suruchir Huta Bug Vibhuhu
Ravir Virochana Surya
Savitha Ravi-Lochanaha

Ananta Hutabuk Bhoktha
Sugadho Naikajhograjaha
Anirvirna Sadhamasrshi
Lokhadhistana-Madhbutaha 95

Sanat Sanat-Anamah
Kapila Kapiravyaha
Svastidah Svatikrut Svasti
Svastibuk Svasti Dakshinaha

Aroudhra Kundali Chakri
Vikram Yurjitha Shasanaha
Shabdhatika Shabtasaha
Shishira Sarva-Reekaraha

Akroora Peshalo Daksho
Dakshinaha Kshminam Varaha
Vidhvatthamo Veedhabhaya
Punya-Shravana Keertanaha

Uttarano Dushkruthiha
Punyo Dur-Swapna Nashanaha
Veeraha Rakshna Sandho
Jivana Paryasthithaha

Anantharoopo-Nanthasreer
Jithamanyur Bayapahaha
Chathurasro Gabheerathma
Ivdhisho Vyadhsho Dhisaha 100

Anathir Bhoorbhavo Lakshmi
Suviro Ruchirangadhaha
Janano Jana-Janmadir
Bhimo Bhima Parakramaha

Adara Nilayo Dhatha
Pushpa Hasa Praja-Garaha
Urdhvaga Satpata Chara
Pranadha Pranava Pranaha

Pramanam Prana Nilaya
Pranabrut Prana Jivanaha
Tatvam Tatva Videkatma
Janma Mrutyu Jarathigaha

Bhoorbhuva Svastha-Srusthara
Savita Prapitamahaha
Yogao Yagaapatir Yajva
Yagnango Yagna Vahanaha

Yagaabrudth Yagaakruth
Yagaee Yagaabhug
Yagaa Sadhanaha
Yagnandha-Krudh Yagna-Guhya
Manna-Mannadha Evacha

Atmayoni Svayam Jato
Vaikhana Samagayanaha
Devaki Nandhana Shruasta
Kshideesha Papa Nashanaha

Sanghabrun Nandagi Chakri
Sharnga Dhanva Gadha Dharaha
Rathanga Pani Rakshobhya
Sarva Prharanayudhaha

Sarva Prharanayudha
Om Nama Ithi

Vana Mali Gadhi Sharngi
Shangi Chakri Chanandhagi
Shreeman Narayano Vishnur
Vasudeva Abhirakshathu 108
(Repeat Three Times)

Itheetham Kirtaniyasya
Keshavasya Mahatmanaha
Namnam Sahasram Divyanam
Asheshena Prakeertitham

Ya Idham Shrunuya Nityam
Yaschabhi Parikeertayath
Nashubam Prapnuyath Kimchit
Somutraha-Cha-Manavaha

Vedhaantago Bhramana-Syat
Kshatriyo Vijayee Bhavet
Vaishyo Dhana Samruta-Syat
Shoodhra Sukha-Mavapnuyat

Dharmarthi Prapnuath Dharma
Marthaarthi Charthmapnuyath
Kama-Navapnuyat Kami
Prajarti Chapnuyat Prajam

Bhaktiman Ya Sathodhdaya
Shuchi-Sthagahamanasaha
Sahasram Vasudevasya
Namna-Metath Prakeertayedh 5

Yasha Prapnoti Vipulam
Yadhi Pradhanya-Mevacha
Achalam Shriya Mapnoti
Shreya Praphnothya-Nuththamam

Nabhayam Kvachitapnoti
Veeryam Tejascha Vindhati
Bhavat-Yarogo Dyutiman
Bala Roopa Gunanvitaha

Rogarto Muchyate Rogath
Baddho Muchyetha Bhandhanaath
Bhayan Muchyeta Bheethasthu
Muchyetapana apataha

Durgan-Yadhitharat-Yashu
Purusha Purushotamam
Stuvan Nama Sahasrena Nityam
Bhakti Samanvitaha

Vasudevashrayo Martyo
Vasudeva Parayanaha
Sarva Papa Vishuddhatma
Yadhi Brahma Sanathanam 10

Na Vasudeva
Bhaktana-Mashubham
Vidhyate Kvachith
Janma Mrutyu Jara Vyadhi
Bhayam Naivo Pajayathe

Imam Sthava-Madheeyana
Shraddha Bhakti Samanvitaha
Yujyetatma Sukha Kshanti
Shree-Dhriti
Smruti Keertibhihi

Nakrodho Na Cha Matsaryam
Na Lobho Nashubha Pathihi
Bhavanthi Kruta Punyanam
Bhaktanam Purushottame

Dhyausa Chandhrarka
Nakshtra
Kamdhisho Bhoor Mahodatihi
Vasudevasya Veeryena
Vidrutani Mahatmanaha

Sa-Sooraasoora Gandharvam
Sa-Yakshorka Raakshasam
Jagathvasa Varthathatham
Krushnasya Sasarasaram 15

Indhriyani Mano Buddhi
Satyam Tejo Balam Dhrithihi
Vasudevatmakan Yahoohu
Kshetram Kshetrangya
Evacha

Sarvakamana Machara
Prathamam Parikalphithaha
Achara Prabhavo Dharmo
Dharmasya
Prabhurachyuthaha

Rushay Pitharo Devo
Mahabhootani Dhatavaha
Jangama Jangamam Chedham
Jagan Naryanodh Bhavam

Yogo Gyanam Tada Saankhyam
Vidhya Shilpadhi Karmacha
Vedha Shaastrani Vigyana
Metat Sarvam Janardhanath

Eko Vishnur Mahat Bhootam
Pruthak Bhootani Yenekashaha
Treen Lokan Vyapata Bhootatma
Bungthe Vishva Bhugavyaha 20

Imam Shavam Bhaghavatho
Vishnor Vyasena Keertidam
Padathya Ichchat Purusha
Shraeya Prapthum Sukhani Cha

Vishveshra Majam Devam
Jagadha Prabhu Vapuyayam
Bhajanthiye Pushkaraksham
Nadheyanti Parabhavam

Nadheyanti Parabhava
Om Nam Iti

Arjuna Uvacha
Padma Patra Vishalaksha
Padmanabha Surottama
Bhaktanam Anuraktanam
Trata Bhava Janardhana

Shree Bhagavan Uvacha
Yo Maam Nama Shahasrena
Shtotu Michathi Pandava
Sohamakena Slokena
Stuta Evana Sumshayaha
Sthuta Evana
Samshaya Om Nama Ithi

Vyasa Uvacha
Vasanaadh Vasudevasya
Vasitam Bhuvanatrayam
Sarva Bhoota Nivasosi
Vasudeva Namosthuthe
Sri Vasudeva Namosthutha
Om Nama Ithi 25

Parvat Uvacha
Kenopayena Lakhuna
Visnor Nama Sahasrakam
Patyathe Pandithair
Nityam Srothu
Micchamyaham Prabho

Ishwara Uvacha
Shreerama Rama Ramathi
Rama Rame Manorama
Sahasra Nama Thattulyam
Rama Nama Varanana
(Repeat This Verse Three Times)
Shree Rama Nama
Varanana Om Nama Ithi

Brahmo Uvacha
Namo Swananthaya
Sahasra Murthaya
Shasra Padakshi
Siroru Bahave
Sahasra Namne
Purushaya Saswate
Sahasr Kodi
Yugadarine Namaha
Sahasra Kodi Yuga
Darine Nam Om Nama Ithi

Sanjaya Uvacha
Etra Yogeshwara Krishno
Yatra Partho Dhanur Dharaha
Tatra Shri Vijayo Bhutir
Dhruva Neetir Mathir Mama

Shree Bhagavan Uvacha
Ananya Shinttha Yantoma
Yejana Paryu Pasathe
Tesham Nityabhiyuktanam
Yogakshemam Vahamyaham 30

Paritranaya
Sadhunam
Vinashaya Cha
Dhushkrutam
Dharma
Samsathapanarthaya
Sambhavami
Yuge Yuge

Arta Vishanna Shithilascha
Bheetha
Koreshu Cha
Vyathishu Vartamanaha
Samkeertya Narayana
Shabta Matram
Vimukta Dhukka
Sukhino Bhavanthu

Kayena Vacha
Manasendriyerva
Budhyatma Nava
Prakruta Swabhavath
Karomi Yadyat Sakalam
Parasmai Narayanayetu
Samarpayami.

Sri Vishnu Sahasranamam Stotram Lyrics Video M.S. Subbulakshmi

Other Devotional Songs: